Pejsci ve spoluvlastnictví            Maxík                                                                    Gigík ( ve vlastnictví J.B)